Sponsorzy

Dziękujemy naszym sponsorom za zaufanie i dobrą współpracę!

VNG to grupa spółek działających w całej Europie, dysponująca szeroką i przyszłościową paletą usług w zakresie gazu i infrastruktury oraz ponad 60-letnim doświadczeniem na rynku energetycznym. VNG koncentruje się na czterech obszarach działalności: handlu i sprzedaży, transporcie, magazynowaniu i biogazie. Bazując na swoich podstawowych kompetencjach w zakresie gazu, VNG w ramach strategii „VNG 2030+” w coraz większym stopniu koncentruje się na nowych, dekarbonizowanych obszarach działalności. Należą do nich przede wszystkim kolejne gazy zielone (wodór) i infrastruktura cyfrowa.