O nas

Konkurs na Najlepszy Esej jest prowadzony przez polsko-niemiecko-czeski zespół składający się z trzech organizacji. W każdym z trzech krajów za koordynację konkursu odpowiada jedna organizacja. Postanowiliśmy, że naszym zadaniem będzie dialog o wspólnej „Europie wolności”.

Twój pierwszy kontakt w każdym z krajów

POLSKA

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego jest niezależną organizacją non-profit, która opowiada się za pokojowym i pełnym szacunku współistnieniem w Europie. Organizacja prowadzi warsztaty, kursy artystyczne, seminaria, konferencje oraz dyskusje na takie tematy jak przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Europy, problemy globalizacji oraz opór i sprzeciw wobec reżimów totalitarnych w Europie.

Adelajda Lebioda
specjalistka ds. programowych, zastępca kierownika MDSM
fundacja krzyżowa dla porozumienia europejskiego
tel: +48 (74) 85 00 310
email: ada@krzyzowa.org.pl

NIEMCY

Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. jest organizacją wiodącą w Konkursie na Najlepszy Esej.

Stowarzyszenie działa jako niepartyjna instytucja non-profit zajmująca się edukacją polityczną od 1995 roku. Działania edukacyjne koncentrują się na promowaniu europejskiej wspólnoty, demokratycznego udziału obywateli oraz wymiany transnarodowej i międzykulturowej. Ponadto Bildungswerk organizuje polityczne i kulturalno-polityczne wyjazdy studyjne do krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz na Bliski Wschód.

Hannah Kitzing
(Koordynator projektu)
tel.: +49 341 256 982 26
email: h.kitzing@dg-bildungswerksachsen.org

REPUBLIKA CZESKA

Narodowe Zgromadzenie Niemieckich Stowarzyszeń w Czechach jest patronacką organizacją regionalnych i lokalnych stowarzyszeń mniejszości niemieckiej z siedzibą w Pradze. Ta powstała w 1991 roku proeuropejska organizacja odgrywa poprzez liczne projekty oraz wydarzenia rolę pośrednika między Republiką Czeską a Niemcami. Do jej zadań należy budowanie mostów między polityką, gospodarką i społeczeństwem i kulturą.

Martin Dzingel
Kierownik Biura i prezes Narodowego Zgromadzenia
Niemieckich Stowarzyszeń w Czechach
email: dzingel@landesversammlung.cz