Moja Europa Wolności

W myśl „Moja Europa Wolności/ Moje Evropa Svobody/ Mein Europa der Freiheit ” zapraszamy Was do uczestnictwa w naszym międzynarodowym Konkursie na Esej.

Nagrody pieniężne (1. Miejsce: 500 EURO, 2. Miejsce: 300 EURO, 3. Miejsce: 200 EUR)

Ostateczny termin przysyłania prac: 12.04.2021

Konkurs jest organizowany z okazji trzydziestej rocznicy Zjednoczenia Niemiec w celu zachęcenia młodzieży do zajrzenia w karty historii.

Historia krajów sąsiadujących ze sobą, jak Polska, Niemcy oraz Czechy, jest pełna wspólnych wydarzeń politycznych oraz dążenia do demokracji i wolności. Na temat przewodni naszego konkursu wybraliśmy rok 1990 w każdym z tych trzech państw: Co poruszało ludzi w tamtym czasie, jakie mieli powody, by wychodzić na ulicę i walczyć o swoje prawa? Jak patrzymy z dzisiejszej perspektywy na tamte wydarzenia? Jaką rolę odgrywały one w drodze do Europy, w której dzisiaj żyjemy? (dowiedz się więcej o wydarzeniach z tamtych lat w DE, PL i CZ)

Tymi pytaniami chcemy Was, młodą generację obywateli od 16 do 29 lat, trzech sąsiadujących ze sobą państw: Polski, Niemiec oraz Czech, zachęcić, abyście przeanalizowali polityczne, społeczne oraz kulturowe przełomy roku 1990, a następnie przypisali im właściwą rolę w kontekście Europy. Naszym celem jest nawiązanie dialogu pomiędzy obywatelami tych trzech krajów na temat drogi do wolności i demokracji w Europie. Dialogu o przeszłości, wspólnych wartościach i wspólnej przyszłości. Dialogu o naszej Europie Wolności.

Udział

  • Wziąć udział może każda osoba w wieku od 16 do 29 lat mieszkająca w Polsce, Niemczech lub w Czechach.
  • Do konkursu należy zgłosić samodzielnie zredagowany esej w języku polskim, niemieckim lub w czeskim.
  • Długość eseju powinna mieścić się w granicach od 3500 do 8000 znaków, łącznie ze spacjami.
  • Twórcom trzech najlepszych prac z każdego kraju zostaną wręczone nagrody pieniężne (1. Miejsce: 500 EURO, 2. Miejsce: 300 EURO, 3. Miejsce: 200 EUR)
  • Nagrodzone prace zostaną opublikowane w trójjęzycznym wydaniu esejów (wydanie drukowane), jak również na stronie internetowej. W internecie zostaną udostępnione także inne, wybrane teksty
  • Dalsze informacje znajdują się w warunkach uczestnictwa

Przesłanie eseju

Tu możesz przesłać swój esej (najlepiej jako plik Microsoft Word .doc lub .docx). Maksymalny rozmiar pliku nie może przekroczyć 5 MB.