Moja Europa Wolności

Dziękujemy za licznie nadesłane prace w ramach Międzynarodowego  Konkursu na Esej „Moja Europa Wolności / Moje Evropa Svobody”. Do dnia 12 kwietnia 2021 r. otrzymaliśmy ponad sto prac z Polski, Niemiec i Czech.

Konkurs

Konkurs został zorganizowany z okazji trzydziestej rocznicy Zjednoczenia Niemiec w celu zachęcenia młodzieży do zajrzenia w karty historii.

Historia krajów sąsiadujących ze sobą, jak Polska, Niemcy oraz Czechy, jest pełna wspólnych wydarzeń politycznych oraz dążenia do demokracji i wolności. Na temat przewodni naszego konkursu wybraliśmy rok 1990 w każdym z tych trzech państw: Co poruszało ludzi w tamtym czasie, jakie mieli powody, by wychodzić na ulicę i walczyć o swoje prawa? Jak patrzymy z dzisiejszej perspektywy na tamte wydarzenia? Jaką rolę odgrywały one w drodze do Europy, w której dzisiaj żyjemy? (dowiedz się więcej o wydarzeniach z tamtych lat w DE, PL i CZ)

Tymi pytaniami chcieliśmy zachęcić młodą generację obywateli od 16 do 29 lat, trzech sąsiadujących ze sobą państw: Polski, Niemiec oraz Czech, aby przeanalizowali polityczne, społeczne oraz kulturowe przełomy roku 1990, a następnie przypisali im właściwą rolę w kontekście Europy.

Nagrody pieniężne (1. Miejsce: 500 EURO, 2. Miejsce: 300 EURO, 3. Miejsce: 200 EUR)

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w trójjęzycznym wydaniu esejów (wydanie drukowane)
Dalsze informacje znajdują się w warunkach uczestnictwa

Wręczenie nagród

Publiczne wręczenie nagród odbędzie się 10 grudnia 2021 roku w Forum Historii Współczesnej (czas wydarzenia: 2h). Godzina zostanie podana w późniejszym terminie. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod adresem info@dg-bildungswerksachsen.org.

Naszym celem jest nawiązanie dialogu pomiędzy obywatelami tych trzech krajów na temat drogi do wolności i demokracji w Europie. Dialogu o przeszłości, wspólnych wartościach i wspólnej przyszłości. Dialogu o naszej Europie Wolności.

Program:

  • Przedstawienie międzynarodowego Konkursu na Esej
  • Ceremonia wręczenia nagród
  • Dyskusja panelowa
  • Czytanie z tomu esejów

Szczegółowy program zostanie opublikowany wkrótce.

Po ceremonii wręczenia nagród odbędą się dwa kolejne czytania w Polsce i w Czechach. Daty i miejsca spotkań zostaną ogłoszone wkrótce.